Chậu đá mài hình trụ màu trắng đá đen 45x30 cm - XDM000292

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm