Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu đen viền vàng đồng 40x40 cm - CDC000332

Liên hệ mua


Số lượng:   

Đặc điểm

Tìm hiểu thêm