Bộ sưu tập

Chậu hoa nghệ thuật - 286
Mã: BST000286
Giá: 550.000
Chậu hoa nghệ thuật - 285
Mã: BST000285
Giá: 650.000
Chậu hoa nghệ thuật - 284
Mã: BST000284
Giá: 600.000
Chậu hoa nghệ thuật - 283
Mã: BST000283
Giá: 450.000
Chậu hoa nghệ thuật - 282
Mã: BST000282
Giá: 800.000
Chậu cây xương rồng - 275
Mã: BST000275
Giá: 170.000
Chậu cây kim ngân - 274
Mã: BST000274
Giá: Liên hệ
Chậu cây cau tiểu trâm - 273
Mã: BST000273
Giá: Liên hệ
Bộ chậu cây vạn tuế mini + cây lan tim - 199
Mã: BST000230
Giá: 630.000
Chậu cây tùng la hán - 196
Mã: BST000229
Giá: 130.000
Chậu cây kim ngân - 168
Mã: BST000228
Giá: 180.000
Chậu cây cau tiểu trâm - 192
Mã: BST000226
Giá: 90.000
Chậu cây cau tiểu trâm - 191
Mã: BST000225
Giá: 90.000
Chậu cây lưỡi mèo - 197
Mã: BST000224
Giá: 210.000
Chậu cây tùng la hán - 194
Mã: BST000223
Giá: 130.000
Chậu cây kim ngân - 195
Mã: BST000222
Giá: 130.000
Chậu cây kim ngân - 198
Mã: BST000221
Giá: 250.000
Chậu cây cau tiểu trâm - 193
Mã: BST000220
Giá: 90.000
Chậu cây bàng Sing - 131
Mã: BST000219
Giá: 980.000
Chậu cây bàng sing - 123
Mã: BST000218
Giá: 1.060.000
Chậu cây kim tiền - 094
Mã: BST000217
Giá: 400.000
Chậu cây kim tiền - 104
Mã: BST000216
Giá: 400.000
Chậu kim tiền - 092
Mã: BST000215
Giá: 330.000
Chậu cây trầu bà - 107
Mã: BST000214
Giá: 400.000
Chậu cây hạnh phúc - 133
Mã: BST000213
Giá: 600.000
Chậu lưỡi hổ nhỏ - 121
Mã: BST000211
Giá: 390.000
Chậu cây hạnh phúc - 145
Mã: BST000210
Giá: 610.000
Chậu cây lưỡi hổ - 153
Mã: BST000209
Giá: 620.000
Chậu kim ngân để bàn - 177
Mã: BST000205
Giá: 230.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000264
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000263
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000262
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000261
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000260
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000259
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 192
Mã: BST000258
Giá: 180.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 193
Mã: BST000257
Giá: 160.000
Chậu thông mini để bàn thạch cao - 191
Mã: BST000256
Giá: 180.000
Bộ chậu cây tùng thơm + xương rồng - 200
Mã: BST000231
Giá: 950.000
Chậu cây ngũ gia bì + cây cau tiểu trâm - TDA000191
Mã: BST000227
Giá: 80.000
Chậu cây hồng môn - 094
Mã: BST000212
Giá: 400.000
Chậu cây dây nhện - 094
Mã: BST000208
Giá: 375.000
Chậu cây dương xỉ - 127
Mã: BST000207
Giá: 345.000

Chậu hoạ tiết

Chậu để bàn mini Origami - 281 | 15x11 cm | Màu xanh lá cây
Mã: CDC000281
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 280 | 6x5,5 cm | Màu xám
Mã: CDC000280
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 279 | 11x8 cm | Màu vàng
Mã: CDC000279
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 278 | 11x8 cm | Màu trắng
Mã: CDC000278
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 277 | 11x8 cm | Màu hồng
Mã: CDC000277
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 276 | 11x8 cm | Màu xanh lá
Mã: CDC000276
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 272 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000272
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 271 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000271
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 270 | 9x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000270
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 269 | 6,5x6 cm | Màu xám
Mã: CDC000269
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 268 | 9x7 cm | Màu xám
Mã: CDC000268
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 267 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000267
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 266 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000266
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 265 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000265
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 255 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000255
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 254 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000254
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 253 | 11x8 cm | Màu xanh dương
Mã: CDC000253
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 252 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000252
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 251 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000251
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 250 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000250
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 249 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000249
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 248 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000248
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 247 | 15x11 cm | Màu hồng pastel
Mã: CDC000247
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 246 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000246
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 245 | 15x11 cm | Màu xám
Mã: CDC000245
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 244 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000244
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 243 | 11x8 cm | Màu tím
Mã: CDC000243
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 242 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000242
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 241 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000241
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 240 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000240
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 239 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000239
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 238 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000238
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 237 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000237
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 236 | 11x8 cm | Màu xám
Mã: CDC000236
Giá: Liên hệ
Chậu để bàn mini Origami - 235 | 11x8 cm | Màu vàng
Mã: CDC000235
Giá: Liên hệ
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 30x30 cm
Mã: CDC000152
Giá: 385.000
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu xám đen 20x20 cm
Mã: CDC000151
Giá: 270.000
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 40x40 cm
Mã: CXM000129
Giá: 610.000
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 30x30 cm
Mã: CXM000128
Giá: 490.000
Chậu hình trụ hoạ tiết đặc biệt | Màu tự nhiên 20x20 cm
Mã: CXM000127
Giá: 300.000
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 30x30 cm
Mã: CDC000126
Giá: 385.000
Chậu thân trụ bo đáy sơn vương miện | Màu vàng đồng 20x20 cm
Mã: CDC000125
Giá: 270.000
Chậu tròn hoạ tiết đặc biệt | Màu vàng đồng
Mã: CDC000114
Giá: 990.000
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu xanh
Mã: CDC000113
Giá: 290.000
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu hồng
Mã: CDC000112
Giá: 290.000
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu đen
Mã: CDC000111
Giá: 290.000
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu trắng
Mã: CDC000110
Giá: 290.000
Chậu hình trứng hoạ tiết chevron | Màu vàng đồng
Mã: CDC000109
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu vàng đồng
Mã: CDC000108
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn họa tiết vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000107
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu hồng
Mã: CDC000106
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000105
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn hoạ tiết vương miện | Màu đen
Mã: CDC000104
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000094
Giá: 290.000
Chậu hình trứng sơn viền miệng | Màu trắng
Mã: CDC000093
Giá: 290.000
Chậu hình trụ sơn miệng | Màu vàng đồng
Mã: CDC000092
Giá: 250.000
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu trắng
Mã: CDC000090
Giá: 550.000
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh
Mã: CDC000089
Giá: 550.000
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu xanh mint
Mã: CDC000088
Giá: 550.000
Chậu hình giọt nước sơn kiểu | Màu trắng đen
Mã: CDC000087
Giá: 550.000
Chậu hình giọt nước sơn đáy | Màu trắng
Mã: CDC000086
Giá: 550.000
Chậu hình giọt nước sơn vương miện | Màu vàng
Mã: CDC000085
Giá: 550.000
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | Màu mận | Sơn trắng đen
Mã: CDC000080
Giá: Liên hệ
Chậu xi măng hình trứng | đen | sơn kiểu
Mã: CDC000077
Giá: Liên hệ
Chậu xi măng hình trứng | trắng | sơn họa tiết đen
Mã: CDC000076
Giá: Liên hệ

Chậu TDANG

Combo 3 chậu xi măng để bàn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000234
Giá: 530.000
Combo 2 chậu xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG
Mã: TDA000233
Giá: 440.000
Combo 2 chậu xi măng dáng tròn trơn | TDANG
Mã: TDA000232
Giá: 440.000
Combo 3 chậu xi măng để bàn nhiều dáng | TDANG
Mã: TDA000206
Giá: 600.000
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000200
Giá: 400.000
Bộ chậu cảnh để bàn thạch cao | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000199
Giá: 400.000
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000198
Giá: 240.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu tự nhiên
Mã: TDA000197
Giá: 240.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Màu xám
Mã: TDA000187
Giá: 125.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 11x11 cm
Mã: TDA000186
Giá: 125.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 15x15 cm
Mã: TDA000185
Giá: 150.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu trắng 17x17 cm
Mã: TDA000184
Giá: 175.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 11x11 cm
Mã: TDA000182
Giá: 125.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 15x15 cm
Mã: TDA000181
Giá: 150.000
Chậu trụ để bàn thạch cao | TDANG | Sơn màu đen 17x17 cm
Mã: TDA000180
Giá: 175.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 12x12cm
Mã: TDA000178
Giá: 200.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn | TDANG | Màu tự nhiên 13x14cm
Mã: TDA000177
Giá: 240.000
Chậu để bàn xi măng dáng tròn trơn | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000171
Giá: 240.000
Chậu để bàn xi măng dáng tròn hoạ tiết gân lá | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000170
Giá: 240.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000169
Giá: 220.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ vát đáy hoạ tiết đặc biệt | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000168
Giá: 220.000
Chậu để bàn xi măng dáng trụ tròn trơn bo đáy | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000167
Giá: 240.000
Chậu để bàn thạch cao tứ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000165
Giá: 130.000
Chậu để bàn thạch cao ngũ giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000164
Giá: 170.000
Combo 3 chậu để bàn thạch cao nhiều dáng | TDANG
Mã: TDA000204
Giá: 190.000
Combo 3 chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG
Mã: TDA000203
Giá: 210.000
Combo 3 chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG
Mã: TDA000202
Giá: 120.000
Combo 3 chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG
Mã: TDA000201
Giá: 240.000
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000196
Giá: 80.000
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy họa tiết lập thể | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000195
Giá: 80.000
Chậu để bàn thạch cao dáng trụ vát đáy hoạ tiết lập thể | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000194
Giá: 80.000
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000193
Giá: 70.000
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000192
Giá: 70.000
Chậu để bàn thạch cao hình vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000191
Giá: 70.000
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu đen
Mã: TDA000190
Giá: 50.000
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu xanh mint
Mã: TDA000189
Giá: 50.000
Chậu để bàn thạch cao lục giác | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: TDA000188
Giá: 50.000
Chậu để bàn thạch cao TDANG dáng trụ | Màu trắng xám 11x11 cm
Mã: TDA000175
Giá: 99.000
Chậu để bàn thạch cao TDANG dáng trụ | Màu trắng xám 15x15cm
Mã: TDA000174
Giá: 119.000
Chậu để bàn thạch cao TDANG dáng trụ | Màu trắng xám 17x17 cm
Mã: TDA000173
Giá: 129.000
Chậu để bàn xi măng dáng vuông | TDANG | Màu hồng pastel
Mã: CXM000166
Giá: 170.000

Chậu công trình

Chậu xi măng hình quả trám | Màu tự nhiên
Mã: CXM000163
Giá: 940.000
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 54x43 cm
Mã: CXM000160
Giá: 740.000
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 82x57 cm
Mã: CXM000159
Giá: 990.000
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 37x51 cm
Mã: CXM000154
Giá: 600.000
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 60x55 cm
Mã: CXM000150
Giá: 1.190.000
Chậu hình quả trám vân caro | Màu xám tro 40x35 cm
Mã: CXM000149
Giá: 810.000
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 65x70 cm
Mã: CXM000148
Giá: 1.120.000
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 50x55 cm
Mã: CXM000147
Giá: 850.000
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 38x42,5 cm
Mã: CXM000146
Giá: 590.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 45x93 cm
Mã: XDM000144
Giá: 1.240.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 34x62 cm
Mã: XDM000143
Giá: 970.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 45x93 cm
Mã: XDM000141
Giá: 1.490.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 34x62 cm
Mã: XDM000140
Giá: 1.170.000
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 56x50 cm
Mã: CXM000138
Giá: 790.000
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 58x70 cm
Mã: CDC000136
Giá: 1.290.000
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 45x55 cm
Mã: CDC000135
Giá: 970.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 50x50 cm
Mã: CDC000132
Giá: 1.050.000
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 50x50 cm
Mã: XDM000124
Giá: 1.030.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 50x50 cm
Mã: CXN000117
Giá: 1.030.000
Chậu hình quả trám vân caro | Màu vàng đồng
Mã: CXM000084
Giá: 990.000
Chậu xi măng hình trụ họa tiết màu đồng
Mã: CXM000081
Giá: Liên hệ
Chậu xi măng hình trứng | xám | sơn viền trắng
Mã: CXM000079
Giá: Liên hệ

Chậu xi măng nhẹ

Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 19x17 cm
Mã: CXM000162
Giá: 270.000
Chậu hình gáo trơn | Màu tự nhiên 32x24 cm
Mã: CXM000161
Giá: 520.000
Chậu hình giọt nước trơn | Màu tự nhiên 25x35 cm
Mã: CXM000153
Giá: 410.000
Chậu tròn trơn | Màu tự nhiên 28x30 cm
Mã: CXM000145
Giá: 310.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu xám tro 25x47 cm
Mã: XDM000142
Giá: 570.000
Chậu hình thang vát đáy | Màu đen tuyền 25x47 cm
Mã: XDM000139
Giá: 690.000
Chậu hình quả trám hoạ tiết sọc dọc | Màu xám tro 42x30 cm
Mã: CXM000137
Giá: 540.000
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 33x40 cm
Mã: CDC000134
Giá: 660.000
Chậu hình trụ nguyên bản | Màu tự nhiên 22x25 cm
Mã: CDC000133
Giá: 350.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 40x40 cm
Mã: CDC000131
Giá: 820.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu cam xám 30x30 cm
Mã: CDC000130
Giá: 490.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 20x20 cm
Mã: CXN000120
Giá: 290.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 30x30 cm
Mã: CXN000119
Giá: 530.000
Chậu thân trụ bo tròn đáy sơn kiểu | Màu trắng xám 40x40 cm
Mã: CXN000118
Giá: 800.000
Chậu hình gáo kèm đế | Màu trắng
Mã: CDC000091
Giá: 210.000
Chậu xi măng nhẹ hình trứng | trắng | sơn viền đen
Mã: CXN000078
Giá: Liên hệ

Chậu xi măng đá mài

Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 45x93 cm
Mã: CXM000157
Giá: 1.350.000
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 34x62 cm
Mã: CXM000156
Giá: 1.050.000
Chậu đá mài hình thang vát đáy | Màu tự nhiên 25x47 cm
Mã: CXM000155
Giá: 620.000
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 40x40 cm
Mã: XDM000123
Giá: 800.000
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 30x30 cm
Mã: XDM000122
Giá: 530.000
Chậu đá mài thân trụ bo tròn đáy | Màu trắng 20x20 cm
Mã: XDM000121
Giá: 300.000

Cây cảnh

Cây móng rồng
Mã: CC000009
Giá: Liên hệ
Cây cẩm nhung - Cây may mắn
Mã: CC000008
Giá: Liên hệ
Sen đá kim cương
Mã: CC000007
Giá: Liên hệ
Xương rồng trứng chim
Mã: CC000006
Giá: Liên hệ
Cây xương rồng
Mã: CC000005
Giá: Liên hệ
Cây lưỡi hổ
Mã: CC000004
Giá: 120.000
Cây hạnh phúc
Mã: CC000003
Giá: Liên hệ